Serieregler

Serieregler 

Svenska Bordtennisförbundets (SBTF) tävlingsregler ligger som grund för distriktets seriespel. Förtydliganden på vissa regler/bestämmelser redovisas på denna hemsida (dessa hittas på undersidorna i vänstermenyn). 

Om en specifik regel/bestämmelse inte redovisas på denna hemsida ska SBTF Tävlingsregler antas (dessa hittas på SBTF:s hemsida). 

Representation 

Seriespelsförening 

Licensierad spelare äger rätt att registrera sig för seriespel för annan förening än den som spelaren har licens för under förutsättning att spelaren under innevarande spelår inte har spelat seriespel för den förening spelaren har licens för.  

Exempel  

Jörgen Persson har licens i Årsta BTK men han har också seriespelslicens i G:a Upsala IF. Alltså representerar Jörgen Årsta BTK under tävlingar. Men han representerar G:a Upsala IF i seriespel.    

Damspelare i herr- och damserie  

Seriespelsregistrerad damspelare tillåts seriespela i damserie för föreningen som spelaren har licens för om damspelaren spelar i herrserie för den förening spelaren är seriespelsregistrerad för. Alternativt kan seriespelsregistrerad damspelare som spelar seriespel i damserie för den seriespelsregistrerade föreningen tillåtas att spela i herrserie för den förening spelaren har licens för.  

Exempel  

Malin Petterson har licens i Årsta BTK men hon har också seriespelslicens för G:a Upsala IF.  

Alternativ 1  

Om Malin seriespelar för G:a Uppsala IF i en herrserie, får hon även seriespela för Årsta BTK i damserie.  

Alternativ 2  

Om Malin seriespelar för G:a Upsala IF i en damserie, får hon även seriespela för Årsta BTK i herrserie.  

Begränsad deltagande till ett serielag per seriehelg 

Spelare får under en seriehelg (två på varandra följande speldagar) endast delta i ett av föreningens lag.  

Undatag: Denna begränsning gäller dock inte för ungdomar som spelar både ungdomsserie och distriktserie. Det vill säga, det är tillåtet för ungdomar att spela ungdomserie ena dagen, och spela dirsitiktserie den andra dagen. Annars tillämpas begräningen om ungdomen endast spelar ungdomsserie eller endast distriktserie.

 Flytta spelare 

Flytta spelare mellan lag på samma nivå (ny regel) 

En förening som har flera lag på samma divisionsnivå tillåts att en gång per lag och spelår flytta en spelare till ett annat lag på samma divisionsnivå. En sådan flytt tillåts inte inför sista spelomgången.  

Exempel  

Har en spelare under säsongen deltagit i lag A1 kan spelaren flyttas till lag A2 under förutsättning att ingen annan sådan flytt tidigare har gjorts under säsongen eller om det är inför den sista spelomgången. En spelare från lag A2 tillåts att på samma sätt flytta till lag A1, det kan vara samma spelare som flyttar tillbaka till lag A1.  

Förtydligande  

Årsta BTK och två lag i division 5.  

A1 flyttar Spelare 2 till A2. Alltså har A1 genomfört sitt enda flytt under spelåret.  

Senare kan A2 flytta en spelare till A1. Det kan vara samma spelare som flyttas tillbaka till A1. Eller en ny spelare som inte har flyttats än. Alltså har A2 genomfört sitt enda flytt under spelåret. Därmed kan inga flera flyttar genomföras mellan A1 och A2 resten av spelåret.  

Flytta spelare mellan lag inom samma förening på olika olika nivåer 

Om föreningen önskar flytta en spelare som deltagit i ett högre lag till närmast lägre lag skall spelaren först stå över en match för det högre laget. Spelaren blir spelklar för det lägre laget samma dag som spelaren står över match för det högre laget.   

Om föreningen önskar flytta ytterligare spela till förenings närmaste lägre lag vid samma tillfälle som ovan måste dessa spelare ha stått över två matcher för det högre laget.   

Inga begränsningar finns för flytt av spelare från ett lägre lag till ett högre.   

Flytt av spelare görs divisionsnivå för divisionsnivå. För att flytta spelare från exempelvis A-lag till C-lag måste spelaren först bli spelklar för B-lag, och sedan stå över för B-laget för att bli spelklar för C-lag.   

Ovanstående bestämmelser om representationsrätt gäller herrserierna för sig och damserierna för sig.   

Spelare får under en seriehelg (två på varandra följande speldagar) endast delta i ett av föreningens lag.  

Exempel  

Scenario 1 

Jörgen Persson spelar i Årsta BTK A-lag. Säg att A-laget har sammandrag den 7:e och 14:e januari. Samt att B-laget har sammandrag den 1:a och 14:e januari. Då kan Jörgen flytta ner till B-laget, eftersom de har sammandrag samma dag. Oavsett ifall han spelade under sammandraget den 7:e januari.  

Scenario 2 

Jörgen Persson spelar i Årsta BTK A-lag. Säg att A-laget har sammandrag den 7:e och 15:e januari. Samt att B-laget har sammandrag den 1:a och 14:e januari. Då måste Jörgen stå över den sista matchen under sammandraget den 7:e för att bli spelklar för B-laget sammandraget den 14:e.   

OBSERVERA: Säg att Jörgen ändå spelar för B-laget den 14:e. Då får han inte spela för A-laget den 15:e. Eftersom man enbart får representera ett av föreningens lag under en seriehelg.  

Rapportering av resultat 

Rapportering av serieresultat i Nordöstra Svealands Bordtennisdistrikt, ska göras samma dag som matchen spelats. Man behöver alltså då inte rapportera resultatet i direkt anslutning till matchen (som man måste göra i det nationella seriesystemet). Utan senast på kvällen samma dag som matchen spelas ska resultatet raporteras in via profixio. 

  

Kvalificerings- och slutspelsmatch 

Kvalspel 

Allt kvalspel enligt nedan är en fortsättning av seriespelet vad gäller regler för spelklarhet och WO. 

Förening som skall spela kvalificerings- eller slutspelsmatch kan endast använda spelare som deltagit i minst fem seriematcher i grundserie för föreningen eller dess farmarförening. Har spelaren under spelåret spelat i en högre division får spelaren användas endast under förutsättning att spelaren deltagit i minst två seriematcher i grundserien för det kvalspelande laget.  

Exempel  

Jörgen Persson seriespelar för Årsta BTK B-lag.  

Alternativ 1  

Om Jörgen har spelat minst fem seriematcher för B-laget, får han delta i kvalificeringsmatcher för B-laget.  

Alternativ 2  

Om Jörgen har spelat minst en match för A-laget och minst två matcher för B-laget, får han delta i kvalificeringsmatcher för B-lag.

Kvalspelet spelas som sammandrag och enkelserie med tre eller fyra lag på tid och plats enligt bestämmande av NÖSBTF. 

Kval till div.4 spelas med fyra-mannalag, kval till div.5 spelas med tre-mannalag. 

Uteblivande från kvalspel innebär WO-avgift och om det i sin tur betyder lagets tredje WO för säsongen, leder det till uteslutning och nedflyttning till lägsta division. Om det inte är WO för tredje gången kan det väl hända att laget hamnar i serie som det kvalas till (se nedan). 

Upp- och nedflyttning (div.4-5) 

Lag 1 och 2 i div.4 flyttas upp till div.3, vägrar man uppflyttning börjar laget om i lägsta division. Om SBTF erbjuder fler lag uppflyttning till div.3 och lag tackar nej till platsen så kvarstår laget i div.4. 

Lag 7 och lägre i div.4 flyttas ned till div.5. 

Lag 1 i respektive div.5-serie flyttas upp till div.4, vägrar man uppflyttning börjar laget om i lägsta division. 

Lag 6 i div.4 och lag 2 i respektive div.5-serie spelar ett kvalspel med 3 lag, där 1:an är garanterad plats i div.4, övriga lag beredes plats upp till det att div.4-serien består av max 8 lag. 

Upp- och nedflyttning (div.5-6), vid en div.6-serie 

Lag 8 och lägre i respektive div.5-serie flyttas ned till div.6. 

Lag 1 i div.6 flyttas upp till div.5. 

Lag 7 i respektive div.5-serie och lag 2 i div.6 spelar ett kvalspel med 3 lag, där 1:an är garanterad plats i div.5, övriga lag beredes plats upp till det att div.5-serierna består av max 16 lag. 

Upp- och nedflyttning (div.5-6), vid två-tre div.6-serier 

Lag 8 och lägre i respektive div.5-serie flyttas ned till div.6. 

Lag 1 i respektive div.6-serie flyttas upp till div.5. 

Lag 7 i respektive div.5-serie och lag 2 i respektive div.6-serie spelar ett kvalspel med max 5 lag, där 2 lag är garanterad plats i div.5, övriga lag beredes plats upp till det att div.5-serierna består av max 16 lag.