Regler

Ungdomstouren 2022-2023 

Pass och Divisionsindelning 

Man delas in i ett pass utefter sina poäng. Var gränsen går för vilket pass man skall spela kommer stå i inbjudan. 

Pga högt tryck kommer vi nu ha ungdomstouren spelandes på 1,5 dag för tour 3 (11-12 februari) samt tour 5 (22-23 april) för att kunna tillgodose behovet.  

Divisionerna kan delas in när anmälningstiden gått ut. I varje division spelar 16 st spelare (förutom elit som spelar 10 spelare) 

Divisionerna delas in efter turordning grundat på anmäldas spelarnas poäng. De 16 st anmälda med högst poäng tilldelas Div Elit. 

De med högts poäng efter det placeras in i div 1(plats 17-32) 

Osv.  

Upplever man som spelare eller ledare att ens poäng inte överensstämmer med sin spelstyrka kontaktar man noskansli@sbtf.se så justerar vi poängen åt önskat håll. 

Med fler divisioner och jämnt antal spelare i varje division är målet att alla ska få spela många och jämna matcher. 

Poängfördelningen behöver ändras då det blir lite inflation just nu när vi ökat med så många divisioner.  

  

Poängfördelning  

A-slutspel 

1:a    12 p 

2:a    10 p 

3-4:a  8 p 

5-8:a  6 p 

  

B-slutspel 

1:a    5 p 

2.a    4 p 

3-4:a 2 p 

  

Divisioner med sju spelare och färre spelar endast poolspel och inget slutspel.Poäng delas i sådana fall ut efter hur många spelare man är (6 st = 6p till ettan och fallande ordning) (4 st p till ettan och fallande ordning) osv.  

   

Ungdomstourens divisioner 

Ungdomstouren består av division E, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 samt Flickor 

 Slutspelsregler 

Alla spelare i poolspelet går vidare till slutspel. De två första i varje pool går vidare till A-slutspel övriga går till B-slutspel.  

 Seedning 

Alla divisioner spelas oseedade. 

 Domare 

Spelarna dömer själva matcherna i poolspelet. I slutspelet dömer spelare som spelat färdigt. 

  

Priser 

Pokaler till de 4 första i A-slutspel och medaljer till de 4 första i B-slutspel. 

  

Anmälningsavgifter 

Ordinarie anmälningsavgift är 120:- per spelare. Efter att ordinarie anmälningstid gått ut, går det i mån av plats efteranmäla sig. 

All anmälan görs till NÖSBTF. 

  

Coachning och time-out 

Ingen coachning eller time-out får förekomma i Ungdomstouren 

  

Licenskrav 

Alla som spelar Ungdomstouren skall inneha giltig licens. Spelare tillhörande 10-års klass eller yngre löser en A-licens barn för 200:-. Äldre spelare behöver en A-licens ungdom (400:-), då ingår även Pingistidningen. 

En spelare som enbart ska spela Ungdomstouren och/eller ungdomsserie kan lösa en D-licens för 100:-.