Kontakt

Kansli 

Adress:
Nordöstra Svealands bordtennisförbund
Vattholmavägen 96, 754 40 Uppsala 

Bankgiro:
746-1700

Telefon (enbart vid mycket brådskande ärenden):
070-328 75 06 (Dan Holmberg, Kanslist)

Mail:
noskansli@sbtf.se 

Styrelsen 

Ordförande 

Louise Källström            Louise.kallstrom@outlook.com           072-336 66 51                                                                                                                                   

Ledamöter                                                        

Mats Pousette                    matspousette@hotmail.com                070-546 31 34 

Karl Håkansson               Karl.hakansson@gmail.com                 073-988 30 33 

 

                                                                    

Kassör 

Tomas Engström             tomas.engstrom@hotmail.com              070-621 33 06 

Suppleanter                   

Christer Wärngren        christer.warngren@telia.com               072-348 01 76 

Linus Ryttman                 lryttman@gmail.com                                  070-712 38 14 

Revisorer 

Claes Eningsjö 

Johan Hörnell 

Revisorssuppleant 

Jonny Österman 

Valberedning 

Tomas Zetterqvist  

Gunnar Haeggblom 

Emma Persson