Kontakt

Kansli 

Adress:
Nordöstra Svealands bordtennisförbund
Axel Johanssons Gata 1, 751 03 Uppsala

Bankgiro:
746-1700

Mail:
noskansli@sbtf.se 

Styrelsen 

Ordförande 

Hanna Holtz Wärenfeldt           hanna.h.warenfeldt@gmail.com                                                                                                                              

Ledamöter                                                        

Tinus Stoor                                      t.stoor@hotmail.se 

Viktor Karlsson                            victor.n.o.karlsson@gmail.com          

Jan-Olof Färdigh                        jan.fardigh@gmail.com 

                                                                    

Kassör 

Tomas Engström                         tomas.engstrom@hotmail.com         

Suppleanter                   

Louise Källström                        Louise.kallstrom@outlook.com           

Tobias Alm                                    t_alm_@hotmail.com                                

Revisorer 

Claes Eningsjö 

Johan Hörnell 

Revisorssuppleant 

Jonny Österman 

Valberedning 

Tomas Zetterqvist  

Gunnar Haeggblom 

Emma Persson 

Övre raden från vänster: Jan-Olof Färdigh, Tinus Stoor, Hanna Holtz Wärenfeldt, Tobias Alm

Nedre reden från vänster: Louise Källström, Tomas Engström, Victor Karlsson