På denna sida finner ni distriktets egna distriktsläger samt distriktets klubbars egna läger

4 Nov – Team NÖS – Norrtälje/ Norrtälje BTK

5 Nov – Team NÖS – Tjej – Enköping/Stratos

16 Dec – Team Nös – Uppsala/Uppsala BTK

17 Dec – Team Nös – Tjej – Enköping/Stratos

23 Mars – Team NÖS – Enköping/ Stratos

24 Mars – Team NÖS Tjej – Enköping/Stratos